STRONA GŁÓWNA

     Często idziemy przez życie z poczuciem braku zadowolenia z siebie.
Borykamy się z problemami w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
Doświadczamy lęków, stanów przygnębienia, kryzysów życiowych.
Psychoterapia daje możliwość przepracowania i zmiany trudnej sytuacji życiowej w której jesteśmy.
Paweł Matyjaszczyk, Andrzej Dittmer